Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

“Elm və İnnovativ Texnologiyalar

beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 3, 2018

Mündəricat

 

Mehmet BILGIN

Investigation of Optimism and Locus of Control in Teachers

 

Hakan OZCELIK

Organizational commitment and motivation in Metal Industry Workers

 

Serkan ARSLAN

Examination of anxiety and loneliness levels of Parents that have disabled children

 in terms of some variances

 

Songul TAMAM

Examination of female managers’ leadership styles in textile industry

 

Tahsin FIDAN

Examination of the relationship between stress and agency levels of Police Officials

 

Shevki CELIK

Local government and governance

 

Hakan OZCELIK

Importance of the commitment in terms of individual and organizations

 

Dilek DURAK

Contribution of the Citizens of Improve Municipal Management

 

Vüsalə GÜLMALIYEVA

Münaqişələr və onların tənzimlənməsində sülh amili

 

Mehmet MACAR

Examination of empathetic conflict tendencies of managers

 

Hakan OZCELIK

An examination of metal industry employees’ work motivation

 

Pərvanə MƏMMƏDLİ

Klassik irsimizin araşdırılması məsələləri Cənub Müstəvisində

 

Mehtap BILGIN

Investigation of personality characteristics and internet addiction in adolescents

 

Scientific Interview (Elmi müsahibə):

Interview with Professor R . Hamdani Harahap

 

Dahi alimləri

Əbu Reyhan BİRUNİ


İndeksləşdirilmiş bazalar