Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

“ELM VƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR”

beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı

 

 BAŞ  REDAKTOR

   Ziyad Səmədzadə

 Bakı, Azərbaycan

 

 TƏSİSÇİ-REDAKTOR

Xəyalə Məmmədova
Bakı, Azərbaycan

BAŞ REDAKTOR MÜAVİNİ

Mahir Dadaşov

Bakı, Azərbaycan

 

Abdullah İşıklar

Bursa Texniki  Üniversiteti, Türkiyə

 

REDAKSİYA  HEYƏTİ 

İsa  Həbibbəyli

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan 

 

Yaqub Mahmudov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan

 

Möhsün Nağısoylu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
 Azərbaycan

 

Aytən Mustafayeva

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan 

 

Elizabeth Sandell
Minnesota Dövlət Universiteti, Mankato, MN, ABŞ

 

Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan

 

İlham Məmmədzadə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan


Kəmalə Qəhrəmanova

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

 

 

Belkacem Belmekki

Oran Universiteti, Əlcəzair

 

Saiful Anwar Matondang
Islam Sumatra Utara Universiteti,
 İndoneziya

 

Nazilə İsgəndərova
Toronto Universiteti, Kanada

 

Arburim Iseni

Tetova Dövlət Universiteti, Makedoniya

 

Zeyad al-Salameen

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Universiteti, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi

 

Gerasimos T. Soldatos

Amerika İqtisadiyyat Universiteti, Yunanıstan

 

Qabriela Belova

Neo t Rilski Cənubi -Qərbi Universitet, Bolqariya

 

Teguh Budiharso

Surakarta Dövlət İslam İnstitutu, İndoneziya


DİL VƏ ÜSLUB ÜZRƏ REDAKTOR

Şamenaz Bano

Mehmet Emin Akkaya

Arzu Vəliyeva

  

REDAKTOR KÖMƏKÇİSİ

Günay Həsənli
Talehə İsmayılova
Muhammad Umar Mir

  

TƏRTİBATÇI-DİZAYNER

 Emin Hüseynov


İndeksləşdirilmiş bazalar