Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Jurnal haqqında

 

Jurnal  19 iyun  2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə nömrəsi- 4122

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  2018-ci il 04 iyul , №-11-R tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

"Elm və İnnovativ Texnologiyalar ” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı ildə 4 dəfə dərc olunan , ictimaiyyət üçün açıq olan resenziyalı,  elmin kompleks problemləri, humanitar və ictimai siyasi, tətbiqi, təbiət  sahələrini əhatə edən elmi-tədqiqat jurnalıdır.Jurnalda  indiyədək dərc olunmayan, orijinallığı, yeniliyi və aktuallığı, ciddi elmi arqumentasiyası, qabaqcıl nəzəri və praktiki əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edən elmi-texniki məqalələr dərc edilir.Əsas məqsədimiz elmdə baş verən yenilikləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, yerli və xarici alimlər arasında elmi ünsiyyət  qurmaqdır.

"Elm və İnnovativ Texnologiyalar ” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı  məzmununa görə elmi- tədqiqat nəşr kimi fəaliyyət göstərir. Jurnal əsasən  Azərbaycan, Rus , İngilis və Türk dillərində elmi məqalələri dərc edir.Jurnal eyni zamanda konfranslar, simpoziumlar, elmi məktəblər, ümumiyyətlə, elmi həyatda cərəyan edən hadisələr haqqında məlumatlara da səhifələrində yer verir.Azərbaycan elminin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, yerli alimlərlə müxtəlif ölkələrin alimləri arasında elmi kommunikasiyaların yaradılması nəşrin qarşıya qoyduğu başlıca vəzifələrdəndir.

Jurnalda hakimli rəy sistemindən istifadə olunaraq, məqalələr ən azı 2 dəfə yoxlanıldıqdan sonra dərc üçün təsdiqlənir.Akademik və professorlarla yanaşı elmin müxtəlif sahələrində tədqiqat aparan gənc aspirant və doktorantlar, tədqiqatçılar da jurnalda məqalə çap etdirə bilərlər.

Müəlliflik hüquqları

Məqalələrin müəlliflik hüquqları, çap olunduqdan sonra EİTJ Nəşriyyatı tərəfindən həyata keçirilir. Bununla belə, istifadəçilər  naşir və ya müəllifdən əvvəlcədən icazə almadan belə  jurnalda çap olunan məqalələrin tam mətnini oxumaq, yükləmək, surətini çıxarmaq, yaymaq, çap etmək kimi hüquqlara sahibdir.

 

Arxivləşdirmə

Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalının bütün elektron nömrələrinin arxivləşdirilməsi üçün PORTİCO ilə müqavilə bağlamışdır. Eyni zamanda jurnalın dərc olunan bütün nömrələri çap şəklində nəşriyyatda və elektron olaraq jurnalın saytında, arxiv bölməsində saxlanılır.


İndeksləşdirilmiş bazalar