Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı 

Nömrə 6, 2018

M ü n d ə r i c a t

 

Turkan Gecer

A research on satisfaction levels of the employees in Family health centers:

Sample of Eskisehir province

DOI:10.5782/2616-4418.6.2018.7

 

Elshan Madjidov

Alternative approaches to promoting national interests of Azerbaijan abroad

DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.42

 

Emine Kavas

Green productivity and competition advantage in Global Market

DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.51

 

Könül Abaslı, Şule POLAT

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimi ve araştırmaya yönelik

kaygıya ilişkin görüşleri

 DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.68

 

Hakan Erdogan

Identification hazards in erection of Tower crane

DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.84

 

Selda Adiloglu, Hüseyin Pehlivan

Awareness of Immigrants among Headmen: Acceptance of other

through subjective way

DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.95

 

Ulviyye Aydin

Southern Gas Corridor: The importance of Turkmen natural gas

DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.119

 

Book Review (Kitab haqqında rəy)

Eşi Marius Costel: Sustainability, Business & Management

DOI: 10.5782/2616-4418.6.2018.129

 

Dahi alimləri tanıyaq

Səfiəddin Urməvi

DOI:10.5782/26164418.6.2018.132                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


İndeksləşdirilmiş bazalar