Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 5, 2018

M ü n d ə r i c a t

 

Asli Yayak  

Role of successful Immigrant Integration practices in prevention of Terrorism:

Italy approach

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.7

 

Iradə Avşarova

Qobustan  təsvirlərində Şamanizm əlamətləri

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.22

 

Mikail Adebisi Folorunsho

Arabic literature in Ikirun (Southwestern Nigeria): Focus on the propensity of its ‘Ulamā’ for didacticism

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.40

 

Alp Par   

Interactions between Production management techniques, Renewable energy

sources and Economic growth in Turkey

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.52

 

Şəhla Musayeva 

İslam Sivilizasiyası: Müasir dini baxışlar və yeni dünya

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.61

 

Zeynep Merve Unal

Walking in the line with individual and organizational consequences of trauma

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.71

 

Ercan Yılmaz, Gulnar Jafarova

Öğretmenlerin mesleki saygınlıklarının işle bütünleşmeye etkisi

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.86

 

Kitab  haqqında rəy

Haktan Birsel  (2013), Kimlik Bataklığı

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.98

 

Dahi alimləri tanıyaq

Əbül Qasım Ələaddın Əlı İbn Məhəmməd Əl-Quşçu

DOI: 10.5782/2616-4418.5.2018.100


İndeksləşdirilmiş bazalar