Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 16, 2021

M ü n d ə r i c a t

 

Arzu TÜRKMEN , Mustafa   SAĞSAN,  Edip   ÖRÜCÜ           
Mediation effect of Leadership status on relationship between Organizational
justice and Interorganizational citizenship behavior   

DOI: 10.30546/2616-4418.16.2021.14

Andreia-Irina SUCIU Mihaela CULEA         
A Wor(l)d wıth more meanings. William Golding’s Lord of the Flies
Between
 allegory, fable and myth
DOI: 10.30546/2616-4418.16.2021.28

Elay ZEYNALLI      
Səmərəliliyin maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi  
DOI: 10.30546/2616-4418.16.2021.51

Анвар Абдирашидович РАУПОВ, Дилобар Касимбековна НАЗАРБЕКОВА
Дилноза Касимбековна МУСАЕВА   

Выбор не гидролизованного Полиакриламида (
ПАА), как эффективного
реагента для обработки Меловых растворов   

DOI: 10.30546/2616-4418.16.2021.66

Zənfirə QULİYEVA    
Azərbaycanda müasir neft sənayesinin tarixi inkişaf mərhələləri
 
DOI: 10.30546/2616-4418.16.2021.81

Seda BAHADIR DURSUN
The relationship between Work Motivation and Job performance of Aviation sector employees


Dahi alimləri tanıyaq
Seyid Yəhya BAKUVİ    

 İndeksləşdirilmiş bazalar