Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 12, 2020

M ü n d ə r i c a t


Seymur Malik GULIYEV   

Brand identity and its effect on Consumer Purchasing Behaviour in

fast moving consumer goods (FMCG) sector of Azerbaijan

DOI: 10.30546/2616-4418.12.2020.12


Aslı YAYAK    

Role of Child Monitoring Centers in the evaluation of child sexual abuse

DOI: 10.30546/2616-4418.12.2020.30

 

Nigar HÜSEYNOVA

Keyfiyyətin yüksəldilməsində qiymətləndirmənin rolu

DOI: 10.30546/2616-4418.12.2020.39

 

Ульфат  МЕХДИЕВ

Общие тенденции устойчивого развития Азербайджанской

Республики в контексте цели развития тысячелетия

DOI:10.30546/2616-4418.12.2020.48

 

Ir.   Haniza, MT, Sirmas MUNTHE, ST., MT 

The design of Quality Assurance System to face competition in

private universities in the city of Medan

DOI: 10.30546/2616-4418.12.2020.62

 

Coşqun RƏHİMOV

Müasir iqtisadiyyatın inkişafında ənənəvi enerjinin rolu və

əhəmiyyətinin transformasiyası

DOI: 10.30546/2616-4418.12.2020.81


Fərid DADAŞOV   

Reklam xidmətləri bazarı və Azərbaycanda onun təşkili mexanizmi   

DOI: 10.30546/2616-4418.12.2020.97

 

Dahi alimləri tanıyaq

Əbu Abdullah Məhəmməd İBN MUSA ƏL-XORAZMİ  İndeksləşdirilmiş bazalar