Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 4, 2018

Mündəricat

 

Hasanuddin

Mental health, learning motivation and student academic performance in Medan

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.7.

 

Mustafa YILDIRIM

Nepotism in working life (Favoritism)

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.20

 

Kifayat Jabi AGHAYEVA

Women and Violence: Victims of Garabagh conflict (Azerbaijan)

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.29.

Yuswin HARPUTRA

Using the applications of information and communication technology in English teaching

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.39

Mahrux ABBAS

Mədəniyyət və İqtisadiyyat: Qarşiliqli əlaqələr(G. Hofstede modelinə görə)

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.51.

Emine KAVAS

A study on determining the effect of Culture on Hedonic purchase behavior,

comparision of German & Turkish women consumers

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.65.

Əziz MƏMMƏDOV

Sosial idrakda elmi rasionalliq

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.90.

Interview:Tasneem Chopra.

Multiculturalism and social justice

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.102.

Dahi alimləri tanıyaq

Əbu Əli İbn Sina

DOI: 10.5782/2616-4418.3.2018.104.


İndeksləşdirilmiş bazalar