Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 22, 2022

M ü n d ə r i c a t

 

 

 

Erdal DURSUN, Mesut ÖZTIRAK , Dilek DURSUN            

The effect of organizational commitment and perception of organizational justice on job satisfaction: A case study on Flight attendant

DOI: 10.30546/2616-4418.22.2022.12

 

Наргиз ГАСАНОВА               

Этапы становления и развития лизинговых отношений в аграрном секторе Азербайджанской Республики

DOI: 10.30546/2616-4418.22.2022.34

 

Mesaad Ibrahim AL-SULAIM         

Theories and concepts in the study of trade and economic relations between countries 

DOI: 10.30546/2616-4418.22.2022.48

 

Rakim HAQVERDİYEV       

İnsan kapitalının təhsil kontekstində inkişafının qeyri-bazar faydaları

DOI: 10.30546/2616-4418.22.2022.64

 

Mehman KARIMOV         

An empirical investigation of the relationship between the foreign direct investment(FDI) and gross domestıc product(GDP) regarding Turkey: 

OLS approach     

DOI: 10.30546/2616-4418.22.2022.78

 

Elay ZEYNALLI    

Maliyyə təhlilində predikativ modellər

DOI: 10.30546/2616-4418.22.2022.90

 

 İndeksləşdirilmiş bazalar