Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

 

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı


Nömrə 15, 2020

M ü n d ə r i c a t

 

 

Davut GÜRKAN
Social aid applications and roles of Non-governmental organizations in Natural disasters  
DOI: 10.30546/2616-4418.15.2020.7

Wang SIMING , Faig AGHABALAYEV
Azerbaijan’s silk industry development in historical perspective  
DOI: 10.30546/2616-4418.15.2020.17

Kerim ALTIAY     
Cyberbullying  

DOI: 10.30546/2616-4418.15.2020.45

Sikandar HASIB, Sari Usih NATARI  
Export Marketing for Enterpreneurship: Benefits of Export of Processed Fish (Catfish)
 
Products, Pangandaran Regency, West Java, Indonesia

DOI: 10.30546/2616-4418.15.2020.57

Ahmet Nazmi ÜSTE  , Ülviyye AYDIN, Abdurrahman RASGEN    
Turuncu devrim sonras
ı Ukrayna ve Avrupalılaşma süreci  

DOI: 10.30546/2616-4418.15.2020.68

Эльнур ГАСАНОВ   
Мультикультурализм как фактор устойчивого развития

DOI: 10.30546/2616-4418.15.2020.83

 

Dahi alimləri tanıyaq
Mir Həmzə Seyid  NİGARİ 

İndeksləşdirilmiş bazalar