Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı

 

Nömrə 14, 2020

M ü n d ə r i c a t

 

 

Hatice BÜBER KAYA, Ozan KAYA       

Evaluation of Digital learning resources.Use of Digital technology in home education and schools,

globally and in Turkey

DOI: 10.30546/2616-4418.14.2020.7

 

Mahir  ABBASZADƏ      

Azərbaycanda  müasir innovasiya siyasətinin ölkənin iqtisadi inkişafında rolu  

DOI: 10.30546/2616-4418.14.2020.32

 

Abdul Lawali HASIBUAN,  Zaini MUNAWIR  

Legal review of Fencing crime of motor cycle speedometer  

DOI: 10.30546/2616-4418.14.2020.46

 

Nahid MALAZIZI, Haktan BIRSEL

Threat assessment from the Global Health Security perspective: Come out with the refugees

(Illegal tourists) problems

DOI: 10.30546/2616-4418.14.2020.56

 

Vusal  HEYDAROV   

Impact of Digital marketing on Branding

DOI: 10.30546/2616-4418.14.2020.76

 

Dewi B Juli ISNAINI   

MANAGEMENT OF PUBLIC TRANSPORTATION TO OVERCOME TRAFFIC JAMS  

DOI: 10.30546/2616-4418.14.2020.89

 

Dahi alimləri tanıyaq

Əbu Həmid  ƏL-QƏZALİ   İndeksləşdirilmiş bazalar