Elm və İnnovativ Texnologiyalar jurnalına təqdim olunan elmi məqalələrdə plaqiat faktı aşkarlanarsa, məqalə dərhal müəllifə qaytarılır.Tək cümlə və yazı ilə deyil, eyni zamanda fikir və ideya oğurluğu da plaqiat sayılır. Plaqiat faktı ilə rastlaşdıqda  elmi işini  ilk olaraq dərc etmiş məqalə sahibi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə lazimi qurumlara müraciət edərək, məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı tələb edə bilər.  

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində əgər ki, hər hansı bir problem yaşanarsa, jurnalın redaksiyası ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Ekspert şurasının tərkibi gizli saxlanıla bilər.

     

Elm və İnnovativ Texnologiyalar

Beynəlxalq elmi-araşdırmalar jurnalı 

Nömrə 10, 2019

M ü n d ə r i c a t

 

Rima MAMMADOVA

Leadership effectiveness in Human Resource Management

DOI: 10.5782/2616-4418.10.2019.13


Xatirə MEHDİYEVA

NATO ilə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlığın səviyyəsi və perspektivləri

DOI: 10.5782/2616-4418.10.2019.27


Ferdi SARAC

Support Vector Machines and K-Means feature selection base framework for the

prediction of Peptide binding affinity

DOI: 10.5782/2616-4418.10.2019.41


Qənirə ƏMİRCANOVA

Azərbaycan ədəbiyyatının zirvəsi: Xalq yazıçısı  İlyas Əfəndiyevin   yaradıcılığında

tarixilik və müasirlik mərhələləri

DOI: 10.5782/2616-4418.10.2019.60


Mardiana, Robert Tua SIREGAR, M.JAILANI, Rizabuana ISMAIL, Henry SITORUS

The Association of Farmer Group become a resource for Farmers in empowering,

 Lubuk Raya district, Padangsidimpuan, Indonesia

DOI: 10.5782/2616-4418.10.2019.75


Seyfəddin  SƏMƏNDƏROV 

İmadəddin Nəsiminin dini-fəlsəfi  dünyagörüşündə  etik-iqtisadi mötivləri

DOI: 10.5782/2616-4418.10.2019.91


Dahi alimləri tanıyaq

Əhməd İbn Harun ƏL-BƏRDİCİ 


İndeksləşdirilmiş bazalar